Tsindrio eto raha haneho fitarainana

Fananan-tany

fangalam-bola amin'ny certificat juridique

tamin'ny 2016-01-08, navoaka ny 2016-02-17

Efa ho iray volana aho no nampanao taratasy "certificat juridique" ao amin'ny sampan-draharaha mahakasika ny fananan-tany etsy Ankadindratombo By Pass.

Tamin'ny Volana Janoary aho no tonga teny, ary nilaza ireo tompon'andraikitra fa "raha tiana ho vita aloha ny taratasy tadiavina dia mandoa Ar 15 000 hatramin'ny Ar 25 000 ka arakaraky ny sandan'ny vola aloha no mampalaky ny fivoahan'ny taratasy".

Raha tsy mandoa izany kolikoly izany kosa, ka raha te-hanara-dalana dia miandry 15 andro vao mivoaka ny taratasy ilaina.

Olom-pirenena tsotra mandala ny fahamarinana aho tompoko ka nisafidy ny tsy hanome kolikoly, ka hiandry ny fahavitan'ny 15 andro.

Indrisy tompoko, fa na vita ary ilay 15 andro dia tsy mety havoakan'ireo "Mpiasam-panjakana sasantsasany" ao foana ny taratasiko na dia efa dila ary ny 15 andro, ary efa in-3 nivezivezy teny izahay. Niteny ankolaka aza ilay tompon'andraikitra fa ny hany fomba hivoahan'io taratasy io dia mila mandoa kolikoly. Izaho anefa tompoko efa nivelirano fa tsy hampanao kolikoly mandrakizay, ry zareo anefa toa mizirizry hoe "aloavy aloavy !" izaho anefa "tsy handoa tsy handoa !" Vokany, dia ho sanatria ve tompoko tsy ho azoko mandrakizay izany ny taratasiko satria izaho tsy handoa Kolikoly na oviana na oviana ?


<< hiverina >>

Copyright 2009 Tia Tanindrazana